Ole Reitov med billede af deres mobile lydstudie

GF og årsmøde

15. august 2020


Foreningen afholdt ordinær generalforsamling lørdag d. 15. august kl. 15 – 16 efterfulgt af årsmødearrangement. Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til lørdag d. 28. marts 2020, men den blev udskudt pga. Danmarks nedlukning grundet Covid-19 virus.

På det efterfølgende årsmøde fortalte journalist Ole Reitov om et projekt, som han udførte for UNESCO Bhutan i 1989 omkring musikproduktion ved ’field recordings of national music and defining music policy’.


Efter mødet var der fælles middag med hyggelig snak om Bhutan og andre interessante emner.