24. marts 2022

Generalforsamling, årsmøde og middag for medlemmer

Foreningens generalforsamling og årsmøde torsdag d. 24. marts 2022 kl. 18-20 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.


Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts kl. 18 – 19 efterfulgt af åbent årsmøde, hvor Pernille Askerud og Barbara Adler præsentere et projekt som venskabsforeningen forventer at starte op i løbet af indeværende år: Kultur Udvikling og Sektor Analyse.


Med henvisning til erfaringer fra projekter implementeret af UNDP, UNESCO og UNIDO i Bhutan mellem 2006 og 2010, vil Pernille Askerud tale om det potentiale, der ligger i at tilvejebringe og publicere data om kunsthåndværkerne og deres arbejde. Data studierne var et strategisk element i at ændre opfattelsen af for eksempel væverskernes arbejde som en vigtig kulturbærende, men økonomisk uinteressant, aktivitet, til i stedet at se væverne som en separat økonomisk sektor, der kan udvikles og blive basis for en væsentlig økonomisk udvikling med den rette støtte og investering.


Arrangementet finder sted i København.


Efter mødet er der middag, som foreningen betaler for medlemmer. Dog betales drikkevarer individuelt.


Indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes inden for de næste par uger. Tilmelding til middag skal ske til foreningens nye e-mail bestyrelse@bhutan.dk med angivelse af eventuelle ønsker om vegetar- eller anden mad.