9. november 2023

Slots- og Kulturstyrelsen tildeler tilskud til Venskabsforeningen


Venskabsforeningen Danmark-Bhutan er blevet bevilget et tilskud på i alt 37.226,52kr.


Tilskuddet gives til mellemfolkelige organisationer der arbejder for kendskab til og kontakt mellem forskellige folk og lande. For at være berettiget til at modtage et tilskud fra den konkrete pulje, skal venskabsforeningen opfylde en række kriterier. Vi skal bl.a. afholde aktiviteter i løbet af året i mindst tre forskellige regioner i Danmark.


Venskabsforeningen er rigtig glade for at have modtaget tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen.